RekryKoulutus 2018

Tässä on tilaisuutesi!

Pirkanmaan TE-toimisto järjestää yhteistyössä Netmaa Oy:n kanssa RekryKoulutuksen, jolla on tarkoitus kouluttaa osallistujat Netmaa Oy:n palvelukseen nykyaikaisten internet sovellusten kehittämiseen joko ohjelmoijan tai ohjelmistosuunnittelijan roolissa. RekryKoulutuksessa yhdistyy työssä oppiminen ja ammatillinen koulutus, jotka tukevat tavoitteena olevaan työhön perehtymistä ja tehtävissä menestymistä.

Koulutus on tarkoitettu pääasiassa Pirkanmaan alueen työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka haluavat kouluttautua tähän monipuoliseen tehtävään ja työllistyä alalle.

Koulutuksen ajankohta 12.3.2018 – 24.8.2018.
Koulutukseen valitaan 6 henkilöä, joilta toivotaan:
 • alaan soveltuva koulutus tai aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista
 • JavaScript -ohjelmoinnin perustietojen hallinta eduksi
 • halua ja kykyä itsenäiseen oppimiseen ja työskentelyyn
Koulutuksen sisältö:
 • Orientoitumisjakso 20 päivää
  • osaamis- ja ammattitaitokartoitus, soveltuvuuden arviointi
  • työelämätietous
  • työssäoppimista 10 päivää
 • Rekrykoulutus 100 päivää
  • ammatillista tietopuolista koulutusta 30%
  • työssäoppimista 70%
Tietopuolinen koulutus toteutetaan seuraavasti:
 • Ohjatut ohjelmointikurssit 13 päivää
  • JavaScript-ohjelmointi, 3 päivää, 3.-5.4.2018
  • C#-ohjelmointi, 3 päivää, 16.-18.4.2018
  • NET Core -ohjelmointi, 2 päivää, 7.-8.5.2018
  • React-ohjelmointi, 2 päivää, 24.-25.5.2018
  • Angular-ohjelmointi, 3 päivää, 11.-13.6.2018
 • Oppimista täydennetään suorittamalla omatoimisesti, mutta tietenkin työajalla,  em. aiheisiin liittyviä verkkokursseja

Korkeatasoiset ohjelmointikurssit pidetään Technopoliksen koulutustiloissa Hermiassa Netmaan järjestämänä ulkopuolisen asiantuntijakouluttajan vetämänä.

Työssäoppiminen tapahtuu Netmaan tiloissa osallistumalla Netmaassa työn alla oleviin kehitysprojekteihin.

Työssäoppimisen ohjaajana toimii Esa Ajo. Tarpeen mukaan tukitoimintoihin osallistuu myös muu Netmaan henkilökunta. Osa työssäoppimisesta tapahtuu parityöskentelynä kokeneenpien ohjelmoijien/ohjelmistosuunnittelijoiden kanssa.

Tule tutustumaan meihin!

Pidämme infotilaisuuden toimistollamme sekä olemme paikalla Rekrytorilla omalla osastolla.

INFOTILAISUUS:

Maanantai 12.2.2018 Klo 13:00

Netmaa Oy
Hermiankatu 6-8 A 2.krs
33720 Tampere

REKRYTORI:

Keskiviikko 14.2.2018 Klo 09:00-16:00

Tampereen Messukeskus
E-Halli, osasto 53A
Ilmailunkatu 20, Tampere

Nonstop-bussit joka 8. minuutti,
Lähtöpaikat Keskustori ja rautatieasema,
14Y-vuoro, katso aikataulut

www.rekrytori.fi

Ohjelmointikurssit

Opiskelemme rekrykoulututuksen aikana seuraavia ohjelmointikieliä. Emme odota emmekä oleta, että kurssien sisältö olisi sinulle tuttua jo entuudestaan. Mutta yhdistettynä työssäoppimiseen ja työn aikana tapahtuvaan lisäopiskeluun, tämä on sinulle tuttua viimeistään koulutuksen loppuun mennessä. Siitä eteenpäin eteminen huippuosaajaksi on enää itsestä kiinni - meidän lupauksemme on, että oppimishaluiset saavat varmasti näytön paikan.

JavaScript -ohjelmointi 3.-5.4.2018
1. päivä2. päivä3. päivä

Modernit web-sovellukset

 • Web-arkkitehtuurit ja tekniikat
 • Selain ja palvelin
 • Työkalut: node ja npm

Edistyneemmät kielioppirakenteet

 • Funktiorakenteet
 • ES6 funktiorakenteet
 • Taulukoiden käyttö
 • ES6-iteraattorit
 • Oliorakenteet
 • ES6 oliorakenteet

Asynkrooniset rakenteet

 • Asynkrooniset mallit
 • Callback vs. Promise
 • Eri kirjastojen toteutusmalleja
 • ES6-Promise

ES6-käyttö

 • ES6-piirteet
 • ES6-tuki selaimissa ja nodessa
 • ES6-tuen laajentaminen
 • Polyfills, shim, Babel

 Modularisointi 

 • CommonJS, AMD, UMD, node
 • Modulien latauskirjastot
 • ES6-modulit

JavaScript-projekti

 • Kehitysprosessi: gulp, grunt, webpack
 • css-preprosessorit: less/sass
 • Käännettävä JavaScript
 • TypeScript ja JSX
 • Yksikkötestaus
 • Bundle ja minifiointi
 • IDE-tuki

jQuery

 • jQueryn peruskäyttö
 • Valitsimet
 • Tapahtumankäsittelijät
 • Dom-manipulointi

Bootstrap

 • Responsiivisuus ja miten se voidaan toteuttaa
 • Bootstrapin peruskäyttö

HTML5-JavaScript API

 • Web Workers
 • Web Socket
 • Canvas ja piirto API
 • Web Storage
 • Indexed DB
 • Muut API:t

NodeJS-palvelin-tekniikoita

 • Web-palvelin
 • REST-rajapinta ja AJAX

Tietokantaliittymät

C# -ohjelmointi 16.-18.4.2018
1. päivä2. päivä3. päivä

.NET-alusta

 • Peruskäsitteet
 • .NET Frameworkin piirteet
 • Versiotasot

 C#-perusteet

 • Tyyppijärjestelmä
 • Metodit
 • Arvo- ja viitetyypit
 • Ehtolauseet ja silmukat
 • Poikkeuskäsittely

 Oliorakenteet

 • Luokkien toteutus
 • Ominaisuudet
 • Periytyminen
 • Polymorfismi
 • Rajapinnat

Delegaatit

 • Delegaattityypit
 • Delegaattien käyttäminen
 • Lamda-expressionit
 • Valmiit delegaattityypit
 • Tapahtumat

 Geneerinen ohjelmointi

 • Geneeriset tyypit
 • Reflection
 • Attribuutit

 Kokoelmat ja LINQ

 • Kokoelmatyypit
 • Kokoelmien käyttö
 • LINQ-kyselyt

Tiedonhallinta

 • I/O-operaatiot
 • Serialisointi
 • XML-tiedon käsittely
 • JSON-tiedon käsittely

 Säikeistetty ohjelmointi

 • Säikeistysmallit
 • Synkronointi
 • Rinnakkainen ohjelmointi
 • Asynkrooniset metodit

 Katsaus muihin tekniikoihin

 • WCF
 • WPF
 • UWA ja Xamarin
APS.NET Core -ohjelmointi 7.-8.5.2018
1. päivä2. päivä

ASP.NET Core -perusteet

 • Arkkitehtuuri
 • Käynnistys
 • Piirteiden enablointi
 • Staattiset tiedostot
 • Alustan konfigurointi

 Razor Sivut

 • Razor -sivunkuvauskieli
 • PageModel
 • Tiedon esittäminen
 • Tag helpers

 Web API-Controllerin toteutus

 • REST-palveluiden suunnittelu
 • HTTP-menetelmät
 • Pyynnön parametrointi
 • Eri muotoiset vastaukset
 • Virhekäsittely
 • AJAX-client

 MVC

 • Core MVC-arkkitehtuuri
 • Mallit (models)
 • Näkymät (views)
 • Kontrollerit

MVC Controller -ohjelmointi

 • Action -metodit
 • Reititys
 • ViewBag ja ViewData

 Edistyneemmät piirteet

 • Layout-pohjien käyttö
 • Filtterit
 • Dependency injection
 • Node ja gulp -integraatio

 Entity framework -perusteet

 • EF peruskäyttö
 • Järjestelyt
 • Sivutukset
 • Ryhmittelyt

 Turvallisuus

 • Core turvallisuuspiirteet
 • Autentikointi ja auktorisointi
 • Suojautuminen tyypillisiltä haavoittuvuuksilta
React -ohjelmointi 24.-25.5.201
1. päivä2. päivä

Nykypäivän SPA-sovellukset

 • SPA-mallit
 • MVC-variaatiot
 • Komponenttikeskeinen UI

 ReactJS-arkkitehtuuri

 • Yleiskatsaus ReactJS-sovelluksesta
 • ReactJS:n tarjoamat piirteet
 • Mahdolliset laajennukset
 • Virtual DOM-käsite

 Peruskäyttö

 • ReactJS-komponentit
 • JSX-notaation käyttö
 • JSX-käännös
 • Propsit ja tila

Tapahtumien käsittely

 Komponenttihierarkia

 • Lapsikomponentit
 • Datan kulku komponenttien välillä

 Navigointi

 • SPA-sovelluksen reititys
 • React router
 • Reitityksen konfigurointi
 • Navigoinnin toteutus
 • Lapsireititys

 Redux

 • FLUX-arkkitehtuuri, MVVM
 • Tilanhallinta Redux:lla
 • Data-mallin käyttö React:ssa

 REST-palveluiden käyttö

 • AJAX:n käyttö React-sovelluksessa
 • Asynkrooniset toiminnot Redux:n yhteydessä
 • REST-rajapinnan suojaaminen
Angular -ohjelmointi 11.-13.6.2018
1. päivä2. päivä3. päivä

TypeScript-perusteet

 • Tyypit, enumit, taulukot ja tuplet
 • Luokat, rajapinnat ja periytyminen
 • Genericsit, arrow-funkiot, dekoraattorit

 Angular-perusteet

 • Angular SPA-kirjasto
 • Arkkitehtuuri
 • Piirteet
 • Modulit ja komponentit
 • Npm-paketit ja riippuvuudet

 Komponenttien perusteet

 • Peruskomponentin toteutus
 • Tiedon esittäminen
 • Syöttökenttien käyttö
 • Data-binding
 • Events

Komponentit

 • Komponenttiluokka
 • Elinkaarimetodit
 • Putket
 • Direktiivit

 Komponenttihierarkia

 • Container-komponentti
 • Tiedon valittäminen
 • Data-bindinging mahdollistaminen

 Styling

 • Tyylien käytön vaihtoehdot
 • Tyyli-direktiivit
 • Animaatiot

 Dependency injection

 • Injektorit
 • Providerit
 • Injectable

Injector-hierarkia

Reititys

 • Näkymien toteutus
 • Pääkomponentti
 • Konfigurointi
 • Parametrointi
 • Elinkaarimetodit

 REST-palvelut

 • Angularint HTTP-palvelu
 • js ja Observable
 • Injektoitavat palvelut

 Lomakkeiden käyttö

 • Lomakkeen data-malli
 • Validointi
 • Virheiden esittäminen

 Turvallisuus

 • SPA-sovelluksen turvallisuus
 • Angularin turvallisuuspiirteet

Fear Itself Speech essay custom service click through the following www place | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade Binære optioner handel click here now
visit their there essay genesis