fbpx

rekrykoulutus 2022

KOULUTUSOHJELMA

Koulutuksesi rakentuu seuraavien kolmen osakokonaisuuden mukaan:

 • Tuettua itsenäistä opiskelua Udemy verkkokoulutuspalvelussa
  • Osaamistasosi mukainen oppimispolku
  • Sisältää harjoituksia
  • Valmistaudut ohjatuille kursseille
 • Tasokkaat ja vaativat asiantuntijakouluttajan vetämät kurssit
  • Yhteensä 12 kurssipäivää (katso 9 ensimmäisen kurssipäivän sisältö alempana)
  • Eivät ole alkeiskursseja
  • Perusosaamistasi vahvistat verkko-opiskeluna ennen kurssipäiviä
 • Työssä oppiminen
  • Koulutusjakson alussa osallistut harjoitusprojekteihin
  • Loppuajan olet mukana tuotantoprojekteissa
  • Tilanteen mukaan mahdollisuus työskennellä parityöskentelynä toisen opiskelijan kanssa
  • Projekteissa sinulla on tukena Netmaan muu henkilöstö

UDEMY VERKKO-OPISKELU

Udemy verkkokoulutuspalvelussa opiskelet/päivität perustietojasi opiskeltavista ohjelmointitekniikoista.

 • Sinulle avataan heti henkilökohtainen oppimistili
 • Oppimistili on voimassa ja käytettävissäsi 12 kuukautta
 • Oppimispolku suunnitellaan osaamistasosi mukaan

tasokkaat ja vaativat kurssit

Ulkopuolisen asiantuntijakouluttajan vetämät kurssit. Pohjana on oma koulutustasosi sekä Udemy verkko-opiskelussa hankkimasi lisäosaaminen. Kurssien taso on vaativa, mutta niihin valmistaudutaan tuetusti ja huolellisesti.

Kurssit käydään luentomuotoisina, sisältäen kuitenkin huomattavasti harjoituksia. Kurssipäiviä on yhteensä 12. Opiskelu tapahtuu 3 päivän kokonaisuuksina, joiden välissä jatketaan verkko-opiskelua. Alla olevista taulukoista näet 9 ensimmäisen kurssipäivän sisällön. Kolmen viimeisen kurssipäivän sisältö ratkeaa ryhmän edistymisen ja sen mukaan päätetyn suuntautumisen mukaan.

Kurssiohjelmissa on varmaan useita sinulle vielä tuntemattomiakin termejä/aiheita, mutta ei kannata huolestua, ne kaikki tulevat vähintään perusasioiltaan sinulle tutuksi tämän opiskelujakson aikana.

Kurssit käynnistyvät heti orientoitumisjakson jälkeen.

HAE KOULUTUKSEEN

Koulutukseen haetaan TE-Palveluiden sivuilta löytyvällä hakemuslomakkeella. Hakuaika päättyy 10.4.2022.

Siirry hakemussivulle
Koulutuksen kesto ja sisältö:
 • Orientoitumisjaksi 2.5 – 30.5.2022
 • RekryKoulutusjakso 31.5. – 25.10.2022

Kattava koulutuspaketti

Tilaisuus hankkia todella kova pohja tulevaisuuden haasteisiin. Tällainen koulutuspaketti moderneimmilla teknologioilla ei kuulu oppilaitosten opetusohjelmiin.

JavaScript-ohjelmointi 1.-3.6.2022

1. PÄIVÄ

Modernit web-sovellukset

Web-arkkitehtuurit ja tekniikat
Selain ja palvelin
Työkalut: node ja npm

JavaScriptin kielioppirakenteet

Tyyppijärjestelmä
Funktiorakenteet
Taulukoiden käyttö
Oliorakenteet

Asynkrooniset rakenteet

Asynkrooniset mallit
Callback vs. Promise
Eri kirjastojen toteutusmalleja
Asynkrooniset metodit

2. PÄIVÄ

NodeJS-palvelin-tekniikoita

Web-palvelin
REST-rajapinta ja AJAX
Tietokantaliittymät (MongoDB ja MySQL)

JavaScript-projekti

Kehitysprosessi: gulp, grunt, webpack
css-preprosessorit: less/sass
Käännettävä JavaScript
Yksikkötestaus
Katsaus modularisointitekniikoihin
Paketointi ja minifiointi

3. PÄIVÄ

TypeScript -kieli

Tyypitetty JavaScript
TypeScript vs. JavaScript
Typescriptin oliorakenteet
TypeScript-käännös

HTML5-JavaScript APIt

Web Workers
Web Socket
Canvas ja piirto API
Web Storage
Indexed DB
Muut API:t

Mahdollisia lisäaiheita

JQuery
Bootstrap

React-ohjelmointi 13.-15.6.2022

1. PÄIVÄ

ReactJS-arkkitehtuuri

Yleiskatsaus ReactJS-sovelluksesta
ReactJS:n tarjoamat piirteet
Mahdolliset laajennukset
Virtual DOM-käsite

Peruskäyttö

ReactJS-komponentit
JSX-notaation käyttö
JSX-käännös
Propsit ja tila
Tapahtumien käsittely

Komponenttihierarkia

Lapsikomponentit
Datan kulku komponenttien välillä

2. PÄIVÄ

Navigointi

SPA-sovelluksen reititys
React router
Reitityksen konfigurointi
Navigoinnin toteutus
Lapsireititys

Redux

FLUX-arkkitehtuuri, MVVM
Tilanhallinta Redux:lla
Data-mallin käyttö React:ssa

REST-palveluiden käyttö

AJAX:n käyttö React-sovelluksessa
Asynkrooniset toiminnot Redux:n yhteydessä
REST-rajapinnan suojaaminen

3. PÄIVÄ

React Native -perusteet

Mobiilisovelluksissa huomioitavaa
Eri alustojen ominaispiirteet
React Native piirteet
Kehitysympäristö

React Native käyttöliittymä

Perussovelluksen rakenne
Keskeisimmät komponentit
Tyylit
Lomakkeet ja listaukset
Sivunavigointi

Laajennuskirjastoja

Tiedostojärjestelmä -liittymä
Tietokanta, sqlite
Paikannustieto
Kamera

C#-ohjelmointi 20.-22.6.2022

1. PÄIVÄ

.NET-alusta

Peruskäsitteet
.NET Frameworkin piirteet
Versiotasot

C#-perusteet

Tyyppijärjestelmä
Metodit
Arvo- ja viitetyypit
Ehtolauseet ja silmukat
Poikkeuskäsittely

Oliorakenteet

Luokkien toteutus
Ominaisuudet
Periytyminen
Polymorfismi
Rajapinnat

2. PÄIVÄ

Delegaatit

Delegaattityypit
Delegaattien käyttäminen
Lamda-expressionit
Valmiit delegaattityypit
Tapahtumat

Kokoelmat ja LINQ

Kokoelmatyypit
Kokoelmien käyttö
LINQ-kyselyt

Säikeistetty ohjelmointi

Säikeistysmallit
Synkronointi
Rinnakkainen ohjelmointi
Asynkrooniset metodit

 

3. PÄIVÄ

ASP.NET Core -perusteet

Arkkitehtuuri
Käynnistys
Piirteiden enablointi
Staattiset tiedostot
Alustan konfigurointi
Web UI-perusteet

Web API-Controllerin toteutus

REST-palveluiden suunnittelu
HTTP-menetelmät
Pyynnön parametrointi
Eri muotoiset vastaukset
Virhekäsittely

Entity framework -perusteet

EF peruskäyttö
Järjestelyt
Sivutukset
Ryhmittelyt

Azure-ohjelmointi, 3 päivää

1. Päivä

Azure-yleiskuva

Azure pilvipalvelualusta
Keskeisimmät palvelut
Azure sovellusarkkitehtuurit

Azure App Service

Web-sovellukset Azuressa
ASP.NET Core -web sovellukset
Konfigurointi
Skaalatuminen

Rakenteinen Data

Tietokantojen käyttö
Table-storage

Cosmos DB

Mikä on Azure Cosmos DB
Tietokannan luonti
Tiedon käsittely

2. Päivä

Binääridatan käsittely

Blob-storage
File-storage
Disk-storage

Azure-funktiot

Serverless-sovellukset
Funtion toteutus
Triggerit

Event-pohjaiset ratkaisut

Event Grid
Event Hub

Message-pohjaiset ratkaisut

Queue-storage
Azure Service Bus

3. Päivä

Container-sovellukset

Docker-tekniikat
Container Registry
Kubernetes

API-management

API-toteutukset
API Management
API:n julkaisu ja hallinta

Turvallisuus

Eri kohteisiin liittyvät turvallisuuspiirteet
Autentekointi ja auktorisointi
KeyVault API

Muita aiheita

App Service Logic Apps
Azure Notification Hub
CDN-palvelu
Azure Service Fabric